Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  26.6.2020 15:01
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-469/20
INI-456/20

KD Group, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

 

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in veljavne zakonodaje družba KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska 63, Ljubljana, v pripetem dokumentu objavlja sklepe 27. skupščine delničarjev družbe, ki je potekala 26.6.2020.

To obvestilo bo od 26.6.2020 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav.

KD Group d.d.
Upravni odbor
Datum: 29.6.2020