Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Obvestila o pomembnem lastniškem deležu
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  26.6.2020 12:37
Oznaka objavljenega dokumenta : NIH-12/20
NIH-12/20

KD d.d., Ljubljana

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, v skladu s 141. in 147. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov  ter Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 30/19) obvešča javnost, da je 23.6.2020 prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža delnic družbe KD d.d. z oznako SKDR (v nadaljevanju: delnice SKDR) od  družbe  KDG Naložbe d.o.o. in dne 26.6.2020 obvestilo o spremembi pomembnega deleža delnic SKDR od družbe Delany Holdings Limited.


Vsebina obvestil je razvidna iz priponke.


To obvestilo bo od  26.6.2020 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave.  

KD d.d.
Datum: 29.6.2020