Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  24.6.2020 14:23
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-464/20
INI-451/20

UNION HOTELI d.d.

Zaključek izdaje obveznic GHU1

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Union hoteli d.d., Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Union hoteli« ali »družba«), objavlja naslednje obvestilo.

Po tem, ko so Union hoteli dne 12. 6. 2020 objavili ponudbo obveznic GHU1, družba sporoča, da je bilo zbiranje ponudb vlagateljev uspešno izvedeno in danes, 24. 6. 2020 je z vplačili sredstev s strani vlagateljev izdaja uspešno zaključena.

Interes vlagateljev je presegel končno nominalno vrednost celotne izdaje obveznic, ki znaša 5.000.000,00 eurov. Družba se je odločila, da izda obveznice v manjšem znesku od izkazanega interesa vlagateljev zaradi svojega dobrega likvidnostnega položaja.

Obveznice imajo ročnost 3 leta in kuponsko obrestno mero 3,4 % letno, vsak apoen ima nominalno vrednost 100.000,00 eurov. ISIN koda obveznic GHU1 je SI0032104000. Obveznice GHU1 bodo po potrditvi prospekta s strani ATVP uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze. Ciljni trg končnih vlagateljev obveznic so profesionalne stranke in primerne nasprotne stranke skladno z ZTFI-1.

Družba Union hoteli je za organizacijo sondiranja trga, ponudbe in izdaje ter uvrstitve obveznic v trgovanje na Ljubljanski borzi pooblastila Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana.

Sporočilo bo od dneva objave dalje do zakonsko določenega roka (5 let) razvidno tudi na spletnih straneh družbe https://www.uhcollection.si/sl/.

 

Glavni izvršni direktor
Matej Rigelnik

Datum: 26.6.2020