Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  19.3.2020 15:45
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-164/20
INI-164/20

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Zaključen postopek nakupa deleža v Diagnostičnem centru Bled

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Družba ZTSR, d.o.o., v kateri imata družbi Sava Re, d.d., in Zavarovalnica Triglav, d.d., vsaka po 50-odstotni lastniški delež, je zaključila lani začet postopek nakupa izvajalca zdravstvenih storitev Diagnostični center Bled, d.o.o.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 19. marca 2020, in sicer za najmanj petletno obdobje.

Uprava družbe
Datum: 20.3.2020