Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  19.3.2020 15:42
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-160/20
INI-160/20

INTEREUROPA, d.d., Koper

Obvestilo skupine INTEREUROPA v zvezi z zagotavljanjem neprekinjenega poslovanja v razmerah epidemije koronavirusa COVID-19

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba INTEREUROPA d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

 

Intereuropa d.d. obvešča zainteresirano javnost, da v skupini Intereuropa skrbno spremljamo aktualno dogajanje v Sloveniji in v svetu, ki je posledica koronavirusa COVID-19 ter skladno z ukrepi pristojnih institucij in priporočili stroke izvajamo vse potrebne ukrepe za zaščito zdravja zaposlenih in poslovnih partnerjev ter zagotavljanje neprekinjenega poslovanja vseh družb skupine. Sproti prilagajamo svoje aktivnosti razmeram v državah, kjer skupina Intereuropa izvaja storitve, in hkrati izvajamo vse ključne aktivnosti za zadovoljevanje potreb naših strank. Tudi v oteženih razmerah izvajamo pretok blaga v celotni oskrbovalni verigi.

Posebna koordinativna skupina neprestano spremlja situacijo in izvaja potrebne ukrepe. V največji možni meri smo našim zaposlenim omogočili opravljanje dela do doma, zaposlenim, ki morajo zaradi narave dela biti prisotni v poslovnem procesu, pa zagotovili zaščitna sredstva. Zaposlene redno obveščamo o novo sprejetih ukrepih in dogajanju v posameznih družbah.

Zaradi hitro spreminjajočih se razmer je v danem trenutku težko oceniti, kakšen bo vpliv koronavirusa na poslovanje in finančno stanje skupine Intereuropa. V kolikor bi prišlo do  pomembno spremenjenih okoliščinah ali ocene poslovanja, ki bo bistveno odstopala od načrtov, bomo o tem zainteresirano javnost transparentno obveščali. Redne informacije o medletnem poslovanju skupine Intereuropa bomo objavili skladno z objavljenim finančnim koledarjem.  

 

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.si najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 20.3.2020