Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  13.1.2020 15:35
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-20/20
INI-24/20

INTEREUROPA, d.d., Koper

Konstitutivna seja nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba INTEREUROPA d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

 

Intereuropa d.d. obvešča zainteresirano javnost, da je na konstitutivni seji nadzornega sveta Intereurope d.d. dne 13. 1. 2020 za predsednika nadzornega sveta bil imenovan mag. Boris Novak, za njegovega namestnika pa mag. Andrej Rihter.

Nadzorni svet je imenoval tudi člane revizijske komisije. V revizijsko komisijo so bili imenovani za predsednika Milan Perović, za njegovega namestnika Vinko Filipič in Zlatka Čretnik, predstavnica zaposlenih, ki ostaja članica revizijske komisije. Nadzorni svet je na današnji seji odpoklical dosedanjo zunanjo članico revizijske komisije Barbaro Nose in za novo zunanjo članico revizijske komisije imenoval mag. Barbaro Gorjup.  

Nadzorni svet je imenoval tudi člane komisije za imenovanja in prejemke ter za predsednika te komisije imenoval mag. Andreja Rihterja. Za člana komisije je imenoval mag. Borisa Novaka in dosedanjo članico komisije Tjašo Benčina, predstavnico zaposlenih.

 

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.si najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 14.1.2020