Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  13.1.2020 11:42
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-1/20
TOS-1/20

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

MŠ: 5042801000,

DŠ: SI 15280373,

objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 4. 6. 2019, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 20. 12. 2019 do vključno 10. 1. 2020. Družba je v navedenem obdobju odkupila 282 lastnih delnic v skupni vrednosti 52.370,00 EUR in sicer:

- dne 7. 1. 2020, 82 delnic po povprečni ceni 185,00 EUR/delnico in

- dne 8. 1. 2020, 200 delnic po povprečni ceni 186,00 EUR/delnico.

Posrednik pri nakupih je bila BKS Bank AG.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 10.652 delnic, kar je predstavljalo 1.3184 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 10.934, kar predstavlja 1,3533 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.
Datum: 14.1.2020