Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  10.1.2020 13:00
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-15/20
INI-19/20

MELAMIN, d.d., Kočevje

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi 147. člena ZTFI-1 družba Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva 9, 1330 Kočevje, objavlja obvestilo o spremembi pomembnih deležev izdajatelja delnic družbe Melamin d.d. Kočevje z oznako MKOG, o katerem je bila družba Melamin d.d. Kočevje obveščena s strani ATVP dne 09.01.2020. 

Vsebina obvestila:

Družba NFD Holding - finančna družba d.d.- v stečaju, Trdinova ulica 4, Ljubljana (v nadaljevanju NFD Holding), je na dan 23.09.2019 imela v lasti 137.767  delnic oznake MKOG, kar pomeni 30,62% glasovalnih pravic v družbi Melamin d.d. Kočevje. Ugotavlja se, da se je družbi NFD Holding dne 23.09.2019 s prodajo 21.833 delnic oznake MKOG, delež glasovalnih pravic v družbi Melamin d.d. Kočevje, zmanjšal, pod pomembni prag in sicer je imela NFD Holding pred prodajo dne 22.09.2019 v lasti 159.600 delnic oznake MKOG (35.48% glasovalnih pravic), po prodaji pa 137.767 delnic oznake MKOG (30,62% glasovalnih pravic). Navedeno pomeni, da je z omenjeno prodajo NFD Holding tako zmanjšala svoj delež pod pomembni prag 1/3 vseh glasovalnih pravic v družbi Melamin d.d. Kočevje.

Obvestilo bo od 10.01.2020 dalje in najmanj pet let od objave objavljeno tudi na spletni strani družbe wwww.melamin.si

Direktor družbe
Srečko Štefanič
Datum: 13.1.2020