Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Skupno število glasovalnih pravic in vrednost kapitala
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  6.1.2020 10:04
Oznaka objavljenega dokumenta : CNS-1/20
CNS-1/20

KD Group, d.d., Ljubljana

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU, 148. in 149. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov  ter v skladu  Sklepom o razkrivanju nadzorovanih informacij, druž ba KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: KD Group d.d.), objavlja obvestilo o spremembi skupnega števila lastnih delnic in o novem skupnem številu lastnih delnic na dan 31.12.2019:

  • skupno število vseh izdanih delnic, vpisanih centralnem registru imetnikov delnic izdajatelja KD Group d.d., ki ga vodi KDD d.d.: 2.470.662,
  • skupno število lastnih delnic: 138.596, kar predstavlja 5,61 % vseh izdanih delnic,
  • skupno število delnic z glasovalno pravico:  2.332.066, kar predstavlja 94,39% vseh izdanih delnic.


To obvestilo bo od 6.1.2020 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave. 

 

KD Group d.d.
Datum: 7.1.2020