Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Polletna računovodska in revizijska poročila / omejeni pregledi
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  6.9.2019 15:01
Oznaka objavljenega dokumenta : SAR-29/19
SAR-27/19

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Poročilo o poslovanju Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. v prvem polletju leta 2019

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), na podlagi določil 136. in 137. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Ur. l. RS, št. 77/2018, 17/2019) objavlja nerevidirano Poročilo o poslovanju skupine SIJ in družbe SIJ d.d. v prvem polletju leta 2019, nekaj ključnih poudarkov iz poslovanja pa se nahaja tudi v pripetem sporočilu za javnost.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.si še najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 9.9.2019