Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  6.9.2019 08:39
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-612/19
INI-602/19

DARS d.d., Celje

Objava sklica (izredne) seje skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, sklicuje 17. (izredno) sejo skupščine DARS d.d., ki bo 6. septembra 2019 ob 12. uri v sejni sobi uprave, v prostorih DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7.

Informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.

                                                                              Uprava DARS d.d.

Datum: 9.9.2019