Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  2.9.2019 12:11
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-48/19
TOS-48/19

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

MŠ: 5042801000,

DŠ: SI 15280373,

Objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 4. 6. 2019, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 26. 8. 2019 do vključno 30. 8. 2019. Družba je v navedenem obdobju odkupila 2.970 lastnih delnic v skupni vrednosti 570.012,50 EUR in sicer:

- dne 26. 8. 2019, 701 delnico po povprečni ceni 194,367 EUR/delnico,

- dne 27. 8. 2019, 180 delnic po povprečni ceni 193,000 EUR/delnico,

- dne 28. 8. 2019, 589 delnic po povprečni ceni 191,310 EUR/delnico,

- dne 30. 8. 2019, 1.500 delnic po povprečni ceni 190,893 EUR/delnico.

Posrednik pri nakupih je bila BKS Bank AG.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 2.532, kar je predstavljalo 0,313 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 5.502, kar predstavlja 0,681 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.
Datum: 3.9.2019