Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  2.9.2019 10:55
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-47/19
TOS-47/19

KD Group, d.d., Ljubljana

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter v skladu s 148. in 149. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: KD Group d.d.), objavlja obvestilo o spremembi skupnega števila lastnih delnic in o novem skupnem številu lastnih delnic na dan 31. 8. 2019:

  • skupno število vseh izdanih delnic, vpisanih centralnem registru imetnikov delnic izdajatelja KD Group d.d., ki ga vodi KDD d.d.: 2.675.640,
  • skupno število lastnih delnic: 267.179, kar predstavlja 9,99 % vseh izdanih delnic,
  • skupno število delnic z glasovalno pravico: 2.408.461, kar predstavlja 90,01 % vseh izdanih delnic.


To obvestilo bo od 2. 9. 2019 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave.

KD Group d.d.
Datum: 3.9.2019