Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  15.5.2019 08:36
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-318/19
INI-316/19

KD Group, d.d., Ljubljana

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

Na podlagi 19. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 136. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) objavlja obvestili o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb, ki ju je družba prejela dne 14.5.2019. Vsebina obvestil je razvidna iz priponke.

To obvestilo bo od 15.5.2019 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave.  

KD Group d.d.
Datum: 16.5.2019