Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  10.5.2019 11:38
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-304/19
INI-302/19

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d. d.

Objava nasprotnih predlogov k predlogom sklepov 36. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d.

Objava zahtev za dopolnitev dnevnega reda in nasprotnih predlogov k predlogom sklepov 36. Redne skupščine DBS.

Objava nasprotnih predlogov k predlogom sklepov 36. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d.

Na podlagi določil 49. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. in določil ZGD-1 Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Deželna banka Slovenije d. d., na podlagi določil 298. in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja zahteve za dopolnitev dnevnega reda in nasprotne predloge k predlogom sklepov 36. Redne skupščine banke, ki jih je dne 7. 5. 2019 in dne 8. 5. 2019 prejela od delničarjev Skupina Prva d.d., Kapitalska zadruga z.b.o. in KD Group d.d. ter KD Kapital d.o.o..

Nasprotni predlogi ter zahteve za dopolnitev dnevnega reda k predlogom sklepov 36. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d. sledijo v priponkah k tej objavi.

Nasprotni predlogi in zahteve za dopolnitev dnevnega reda k predlogom sklepov 36. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d. so na vpogled delničarjem na sedežu Deželne banke Slovenije d. d. pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino, na spletnih straneh banke www.dbs.si ter objavljeni na AJPES.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na teh spletnih straneh na voljo najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 10. 5. 2019

Deželna banka Slovenije d.d.

Uprava banke

Datum: 13.5.2019
Pripeti dokumenti:  Prva Group,  Kapitalska zadruga,  KD Group