Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  8.4.2019 08:15
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-170/19
INI-172/19

CETIS, d. d., Celje

Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000 (v nadaljevanju: CETIS d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Dne 8. 4. 2019 bodo v prilogi časopisa Delo objavljeni naslednji podatki za Skupino CETIS, ki se nanašajo na izvoz v letu 2018 in ki predstavljajo notranje informacije družbe CETIS d.d. in družb iz Skupine CETIS:

Podatki za Skupino CETIS:

  Skupna vrednost izvoza v letu 2018 (v evrih)

           26.423.165

To obvestilo bo od dneva objave vsaj pet let objavljeno na spletnih straneh družbe (www.cetis.si).

Upravni odbor družbe
Datum: 9.4.2019