Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  7.3.2019 11:59
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-101/19
INI-103/19

NAMA d.d. LJUBLJANA

Objava informacije o izidu prevzemne ponudbe

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov, Zakona o prevzemih in Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana družba Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, obvešča javnost:

Dne 7.3.2019 je bilo v časopisu Delo objavljeno obvestilo družbe Ljubljanica, finančne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (prevzemnik) glede izida prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana (ciljna družba).

V času trajanja prevzemne ponudbe, od vključno 2.2.2019 do vključno 4.3.2019, je ponudbo sprejelo 16 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 1.496 delnic ciljne družbe z oznako NALN, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar obsega 0,16 odstotka vseh delnic ciljne družbe. Prevzemnik ima tako v lasti 1.496 delnic NALN, kar obsega 0,16 odstotka vseh delnic ciljne družbe.

Prevzemnik tako izjavlja, da je skladno z določili prevzemne ponudbe in prospekta ter Zakona o prevzemih prevzemna ponudba za odkup delnic NALN uspešna.

Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe Nama d.d. (www.nama.si) od 7.3.2019 dalje, najmanj za obdobje petih let.

Uprava družbe
Datum: 8.3.2019