Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Obvestila o pomembnem lastniškem deležu
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  5.2.2019 15:30
Oznaka objavljenega dokumenta : NIH-5/19
NIH-5/19

GORENJSKA BANKA d.d., Kranj

Objava informacije o pomembnih deležih

Na podlagi določila 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, družba Gorenjska banka d.d., Kranj objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev v kapitalu banke:

 

AIK banka AD Beograd  je Gorenjsko banko d.d., Kranj dne 01.02.2019 z obrazcem P-DEL: Obvestilo o spremembi pomembnih deležev obvestila, da se ji je povečal delež v kapitalu banke iz 33,327% na 34,5975% s pridobitvijo 4.929 delnic Gorenjske banke d.d., Kranj z oznako GBKR.

 

AIK banka AD Beograd ima v lasti 134.217 delnic Gorenjske banke d.d., Kranj z oznako GBKR.

Mario Henjak, predsednik uprave
Datum: 6.2.2019