Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  4.12.2018 18:24
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-960/18
INI-940/18

DARS d.d., Celje

Informacija po seji Nadzornega sveta DARS d.d.

Nadzorni svet Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, je na današnji, 38. redni seji obravnaval odločitev Državne revizijske komisije v postopku revizije javnega naročila gradnje druge cevi predora Karavanke.

Nadzorni svet odločitev Državne revizijske komisije sprejema, vendar težko razume prakso, ki se je izoblikovala v zadnjem času na področju javnih naročil. Postopki javnega naročanja v revizijskem delu vedno bolj postajajo iskanje formalnih pomanjkljivosti izbrane ponudbe, ne pa uresničevanje temeljnih načel javnega naročanja, torej konkurenčnosti ponudnikov ter gospodarne in učinkovite porabe javnih sredstev.

Zato postajajo postopki javnega naročanja vse daljši, kar resno ogroža tudi izpolnjevanje načrta gradnje in vzdrževanja avtocest. Spremljajoč podobne postopke v tujini Nadzorni svet DARS d.d. ugotavlja, da naročniki bistveno lažje dosegajo uresničevanje teh načel, zato poziva pristojne organe, da zakonodajne rešitve in dobre prakse, ki omogočajo izbiro izvajalcev v predvidljivih rokih in po vsebinskih merilih, prenesejo tudi v slovensko okolje.

Ta informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh družbe DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let od objave.

 

Komuniciranje
Datum: 5.12.2018