Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  3.12.2018 15:31
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-96/18
TOS-96/18

UNION HOTELI d.d.

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNION HOTELI d. d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja obvestilo o odkupu lastnih delnic.

Družba obvešča javnost, da je dne 27.11.2018 skladno s pooblastilom in sprejetimi sklepi 33. skupščine ter sklepom upravnega odbora na Ljubljanski borzi kupila 1.905  lastnih delnic po ceni 21,6 eur na delnico, kar predstavlja 0,1062 % vseh izdanih delnic. Nakup lastnih delnic je družba UNION HOTELI d.d. izvedla preko borznega člana ILIRIKA d.d.

Skupno število vseh izdanih delnic  je 1.793.869.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 11.129 delnic,  kar je predstavljalo  0,6204 odstotnega deleža vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po omenjenem nakupu je 13.034, kar predstavlja 0,7266 odstotnega deleža vseh izdanih delnic.

 Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe http://www.union-hotels.eu/ od 03.12.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Glavni izvršni direktor:
Matej Rigelnik
Datum: 4.12.2018