Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  2.8.2018 14:04
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-663/18
INI-647/18

DARS d.d., Celje

Objava sklica skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, sklicuje 14. sejo skupščine DARS d.d., ki bo 3. avgusta 2018 ob 10.00 uri v sejni sobi uprave, v prostorih DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7.

Informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.

Uprava DARS d.d.
Datum: 3.8.2018