Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  2.8.2018 11:48
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-662/18
INI-646/18

TOVARNA OLJA GEA d.d., Slovenska Bistrica

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in skladno s 100. in 106.  členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU, družba Tovarna olja GEA d.d., Slovenska Bistrica objavlja sporočilo, da je 2. avgusta 2018 potekala 17. redna seja nadzornega sveta družbe Tovarna olja GEA d.d..

Uprava družbe
Datum: 3.8.2018