Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Skupno število glasovalnih pravic in vrednost kapitala
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  1.8.2018 15:10
Oznaka objavljenega dokumenta : CNS-23/18
CNS-23/18

UNION HOTELI d.d.

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 31.7.2018 je bilo v registru imetnikov delnic družbe UNION HOTELI d. d., Ljubljana, ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d. d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 1.793.869,

b. skupno število lastnih delnic 10.811 oziroma 0,6027 % vseh izdanih delnic in

c. skupno število delnic z glasovalno pravico 1.783.058

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/ od 1.8.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Glavni izvršni direktor:
Matej Rigelnik
Datum: 2.8.2018