Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Skupno število glasovalnih pravic in vrednost kapitala
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  1.8.2018 08:15
Oznaka objavljenega dokumenta : CNS-22/18
CNS-22/18

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Obvestilo o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov,

 

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

MŠ: 5042801000,

DŠ: SI 15280373,

 

Objavlja nadzorovano informacijo.

 

Na dan 31.7.2018 je bilo v registru imetnikov delnic Cinkarne Celje, d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

 

 1. Skupno število vseh izdanih delnic 814.626,
 2. Skupno število lastnih delnic 6.649, oziroma 0,816 % izdanih delnic in
 3. Skupno število delnic z glasovalno pravico 807.977.

   

   

  Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

   

Datum: 2.8.2018