Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  1.8.2018 08:15
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-65/18
TOS-65/18

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Obvestilo o pridobivanju lastnih delnic

 

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje

 

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

MŠ: 5042801000,

DŠ: SI 15280373,

 

Objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

 

Skladno s sklepom skupščine Cinkarne dne 5.6.2018, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 1.7.2018 do vključno 31.7.2018. Družba je v navedenem obdobju odkupila 500 lastnih delnic v skupni vrednosti 125.012,00 EUR in sicer:

 

- dne 2.7.2018, 500 delnic po povprečni ceni 250,02 EUR/delnico,

 

Posrednik pri nakupih je bila družba ALTA Invest d.d.

 

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 6.149 kar je predstavljalo 0,754 % vseh izdanih delnic.

 

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 6.649, kar predstavlja 0,816 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

 

Uprava družbe

Cinkarna Celje d.d.

Datum: 2.8.2018