Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  9.7.2018 09:32
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-610/18
INI-596/18

M1, d.d., Ljubljana

Obvestilo o pomembnejših sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba M1, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 6.7.2018 sprejel naslednje  pomembnejše sklepe:

  1. Nadzorni svet se je seznanil s sklicem skupščine za leto 2018 in ga potrdil.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.m1-dd.si   in sicer za obdobje najmanj 10 let.

                                                                                            Uprava družbe

Datum: 10.7.2018