Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  8.6.2018 15:30
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-50/18
TOS-50/18

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o začetku programa nakupov lastnih delnic z dne 05.02.2018 družba javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 01.06.2018 do vključno 08.06.2018. V tem obdobju družba na Ljubljanski borzi ni odkupila nobenih lastnih delnic z oznako KSFR.

Naročilo za nakup je bilo posredovano družbi Alta Invest.

Skupno število lastnih delnic se ni spremenilo od zadnjega poročila z dne 31.05.2018.

Skupno število  lastnih delnic na dan poročila znaša 36.028 kar predstavlja  0,92 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 08.06.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava
Datum: 11.6.2018