Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  17.5.2018 15:35
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-420/18
INI-408/18

INTEREUROPA, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za obdobje januar-marec 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih inštrumentov družba INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba objavlja Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za obdobje januar-marec 2018.

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa d.d. na naslovu www.intereuropa.si najmanj 10 (deset) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 18.5.2018