Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  17.5.2018 15:30
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-418/18
INI-406/18

INTEREUROPA, d.d., Koper

Rast ključnih kazalcev poslovanja koncerna Intereuropa v prvem kvartalu 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Koper, 17. maj 2018. Na današnji seji se je nadzorni svet seznanil z nerevidiranim poročilom o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – marec 2018. Skupina Intereuropa je v prvem četrtletju z intenzivnimi prodajnimi aktivnostmi ob ugodnih gospodarskih razmerah presegla tako načrtovane kot tudi lanske primerljive prihodke od prodaje, poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) ter čisti poslovni izid.

Skupina Intereuropa je v prvem kvartalu ustvarila 38,8 milijona EUR prihodkov od prodaje in dosegla 10-odstotno rast glede na enako obdobje lanskega leta ter za 5 odstotkov presegla načrtovane prihodke. Skupina je ustvarila za 3,6 milijona EUR poslovnega izida pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), ki je za 6 odstotkov višji glede na enako primerljivo obdobje lani ter za 21 odstotkov višji od načrtovanega. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je znašal 2,1 milijona EUR in je bil za 20 odstotkov višji glede na primerljivo obdobje lani ter za 58 odstotkov višji od načrtovanega. Skupina Intereuropa je obdobje zaključila z 1,3 milijona EUR čistega dobička, kar je za 49 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani ter za 121 odstotkov nad načrtovanim.  

Skupina Intereuropa je v prvem četrtletju 2018 znižala neto finančni dolg za 4 odstotke oziroma za 2,9 milijona evrov.   

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.si najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 18.5.2018