Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  14.5.2018 08:15
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-404/18
INI-392/18

KD Group, d.d., Ljubljana

Informacija o poteku procesa iskanja strateškega partnerja

Družba KD Group, finančna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 63, (v nadaljevanju:« KD Group« ali »družba«) na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 136. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost o poteku procesa iskanja strateškega partnerja za nakup 100% deleža v odvisni družbi Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d.  ( v nadaljevanju: »Adriatic Slovenica«).
 

Družba je dne 11. maja 2018 z družbo Generali CEE Holding, B.V., sklenila dogovor o ekskluzivnosti pogajanj za prodajo 100% deleža v Adriatic Slovenica. Ni nobenega zagotovila, da bo prodajna pogodba sklenjena.

Družba bo javnost o nadaljnjih postopkih tekoče obveščala z objavo na spletni strani družbe ter SEOnet.
 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 14. maja 2018  na voljo na uradni spletni strani družbe KD Group www.kd-group.com, najmanj 5 let od datuma objave.
 

KD Group d.d.
Datum: 15.5.2018