Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  11.5.2018 08:55
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-392/18
INI-380/18

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sklic 25. redne skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, sklepa uprave družbe z dne 20. 4. 2018 ter sklepa nadzornega sveta z dne 25. 4. 2018 in z dne 7. 5. 2018, uprava sklicuje

 

25. redno skupščino delničarjev, ki bo dne 12. 6. 2018 ob 15.30 uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107

 

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., objavlja gradivo za skupščino, in sicer: sklic skupščine, gradivo za skupščino, prijava udeležbe in pooblastilo za udeležbo.

Sestavni del gradiva za 25. redno skupščino je tudi Letno poročilo Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., za leto 2017, ki ga je družba Poslovni sistem Mercator, d. d., objavila dne 26. 4. 2018 na SEOnetu, pod rubriko Letno poročilo.

 

Obvestilo bo od 11. 5. 2018 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.,
Uprava
Datum: 14.5.2018