Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  11.5.2018 08:30
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-390/18
INI-378/18

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav, d.d., z organiziranim zbiranjem pooblastil omogoča svojim delničarjem, da glasujejo na skupščini preko pooblaščencev. Delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d., boste predvidoma od dne 12. 5. 2018  dalje prejeli na svoj naslov individualizirano prijavo s pooblastilom za glasovanje na 43. skupščini delničarjev, ki bo potekala 29. 5. 2018.

Skladno z navodili podpisano in izpolnjeno prijavo s pooblastilom je potrebno vrniti na naslov Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana do vključno petka, 25. 5. 2018 v priloženi predplačani ovojnici. Podrobnejša pojasnila lahko dobite na telefonski številki 080 555 555 vsak delavnik med 8.00 in 16.00 uro.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 11.5.2018  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 14.5.2018
Pripeti dokumenti:  Pismo Uprave