Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Letna računovodska in revizijska poročila
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  11.4.2018 08:15
Oznaka objavljenega dokumenta : AR-17/18
AR-17/18

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Revidirano letno poročilo 2017

Skladno s 110. členom ZTFI objavljamo revidirano letno poročilo 2017. Nadzorni svet družbe je v torek 10.4.2018 sprejel revidirano letno poročilo družbe za leto 2017 s poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju družbe, izjavo o nefinančnem poslovanju, poročilom neodvisnega revizorja, poročilom notranjega revizorja ter predlogom delitve bilančnega dobička.
Letno poročilo bomo posredovali na AJPES 12.4.2018. Poročilo bo objavljeno v zakonskem roku.
Poročilo neodvisnega revizorja smo prejeli 19.3.2018.
Revidirano letno poročilo bo 11.4.2018 objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.cinkarna.si ter bo dosegljivo najmanj 10 let.
Letno poročilo je dosegljivo tudi na sedežu družbe med delovniki od 7:00 do 15:00.

Uprava
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 12.4.2018
Pripeti dokumenti:  Revidirano letno poročilo 2017