Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  7.2.2018 15:55
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-18/18
TOS-18/18

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o začetku programa nakupov lastnih delnic z dne 10.01.2018 družba javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 02.02.2018 do vključno 02.02.2018. V tem obdobju je družba na Ljubljanski borzi skupaj odkupila 0 lastnih delnic z oznako KSFR v skupni vrednosti 0 EUR, in sicer:                

- 02.02.2018     0  delnic po ceni 0,77 EUR,
 

Posrednik pri nakupih je bila Alta Invest.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je 2.896 kar je predstavljalo 0,07 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 2.896 kar predstavlja  0,07 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 07.02.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava
Datum: 9.2.2018