Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  5.2.2018 08:30
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-82/18
INI-86/18

SIVENT, d.d., Ljubljana

Sklic 22. seje skupščine družbe SIVENT, d.d., Ljubljana

Na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter na podlagi 9.3.3. in 9.3.6. točke Statuta delniške družbe SIVENT, d.d., Ljubljana Upravni odbor družbe sklicuje 22. sejo skupščine družbe SIVENT, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 270, Ljubljana, ki bo dne 07.03.2018 ob 10:30 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 270.

Sklic 22. skupščine je v priloženem dokumentu. Popolno gradivo s predlogi sklepov in njihovimi obrazložitvami je v pripetih dokumentih ter je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine in sicer vsak delavnik od 10. do 13. ure po vnaprejšnji najavi na info@sivent.si.

Sklic skupščine bo dne 05.02.2018 objavljen na spletni strani družbe www.sivent.si za obdobje najmanj 5 let in na spletnih straneh AJPES.

SIVENT, d.d., Ljubljana
Datum: 6.2.2018