Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  11.10.2017 15:01
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-991/17
INI-943/17

HRAM HOLDING, d.d., Ljubljana

Mesečno poročilo - september 2017

Objava mesečnega poročila

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 Mesečno poročilo na dan 30.09.2017

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava
Datum: 12.10.2017
Pripeti dokumenti:  Mesečno poročilo