Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  10.10.2017 15:10
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-985/17
INI-937/17

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Vzpostavitev poslovanja Mercatorja v Bosni in Hercegovini formalizirana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., je na predlog uprave družbe na korespondenčni seji soglasno potrdil pogodbene rešitve za prekinitev najemnih pogodb za najem 83 trgovskih prostorov v Bosni in Hercegovini med družbo Mercator - BH, d.o.o., Sarajevo in družbo Konzum, d.o.o.,  Sarajevo, poravnavo neplačanih zneskov najemnine z opremo v teh trgovinah v korist Mercator - BH, d.o.o., Sarajevo in pogodbo za nakup trgovskega blaga s strani Mercator - BH, d.o.o., Sarajevo. Družbi Mercator - BH, d.o.o., Sarajevo in Konzum, d.o.o., Sarajevo sta tako formalizirali postopek izterjave neplačanih najemnin in vzpostavitve poslovanja Mercatorja v Bosni in Hercegovini.

Obvestilo bo od 10. 10. 2017 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 11.10.2017