Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  10.10.2017 10:06
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-982/17
INI-934/17

DARS d.d., Celje

Objava sklica skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, sklicuje 12. sejo skupščine družbe DARS d.d., ki bo 11.10.2017 ob 15. uri v sejni sobi uprave v prostorih DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7.

Informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.

Uprava DARS d.d.

Datum: 11.10.2017